Güncel

Mucizevi Bir A.Ş.K.Öyküsü

Sürüden Ayrılmaya Hazır mısınız

AÇEV Birleşmiş Milletler de Kadına Yönelik Şiddeti Anlattı

Kadın Haklarında İlerleme Durdu

Hayykitap-Ayı Olmayan Ayı

Yüzlerce kadın şiddete karşı dansla ayaklandı

Işık ve Cam 2 Adlı Sergi

Dr. Beyin

Seda Diker-Aslında Ayrılık Yoktur

Otuz Yaşa Mektuplar

Zamane Aşkları

Kusursuz Mutluluğa Doğru- Bir İki Üç Sıçra

Kadın Festivali- Ümraniye de

18.İstanbul Caz Festivali

Kayıp Hazine

Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile

Super 8

Mutluyum, Devam Et-Happy Thank You More Please

Demir Kapılar-Iron Doors

Tehlikeli Yol-Route Irish

Mutlu Azınlık-Happy Few

Hanna

Tuzak-Wrecked

Geceler Bizim-We Are The Night

Ömrümüzden Bir Sene-Another Year

39. İstanbul Müzik Festivali 04-29 Haziran 2011

Gördüğüm En Güzel Kadın-The First Beautiful Thing

X-Men: Birinci Sınıf-X Men: First Class

250 Kursiyere Ücretsiz Eğitim

Gülseren Arslan-Teknolojiyi Modaya Dönüştürdü

Eylüldü Aşkım

Başlangıç-Inception

Yepyeni Bir Hayat-A Brand New Life

Deney-Splice

Son Hava Bükücü-The Last Airbender

B Planı-The Back-up Plan

Sihirbazın Çırağı-The Sorcerer s Apprentice

Sıradan İnsanlar- Ordinary People

Büyük Hata- Chloe

Gece ve Gündüz-Knight and Day

Müşteri- Cliente

Oyuncak Hikayesi 3

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma-The Twilight Saga: Eclipe

Yuva-Le Refuge- The Refuge

Ölüm Zili- Gosa: Piui Junggangosa- Death Bell

Örnek Aile -The Joneses

İşkence Okulu- Tormented

Paris ten Sevgilerle- From Paris with Love

Gezegen 51-Planet 51

OFF KARADENİZ Her yer vatan toprağı değil mi

     

  


Kadın Haklarını Koruma Derneği

Derneğimiz, T.C. yasalarında kadınlara verilen hakları korumak,geliştirmek, toplumda kadının çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayırımının kaldırılması, her alanda eşitliğin sağlanması amacıyla yurdumuzda kurulan hemen hemen ilk dernektir. Bu amacı gerçekleştirmek için birçok çalışmalar yapmıştır. Ezcümle: Bugün Türkiye'de kadın, hem kendi emekli maaşını ve hem de ölen eşinin emekli eşinin veya babasının maaşını alıyorsa ve erkek de, ölen karısından maaş alıyorsa, Emekli Sandığı kanunundaki bu değişiklik, derneğimizin teklif ve baskıları sonucu kabul edilmiştir. Keza, Kadınlara 20 yılda emekli olabilmeyi sağlayan yasa, kadın hakimlere tanınan %10 'luk kontenjanın % 25'e çıkarılması, evli kadının evvelce seyahat özgürlüğü olmadığı halde, yurt dışına çıkabilmesi, derneğimizin çalışmaları sonucudur.

   Yine derneğimizin öncülüğünde, Türkiye'de ilk defa 1972 yılında (Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi) kurulmuş ve 12 Eylül 1980  tarihinde her parti gibi kapatılmıştır. Medeni kanundaki ve T. Ceza Kanundaki kadın erkek ayırımcılığını taşıyan maddelerin değiştirilmesi ve evlilikte edinilen malların, karı koca arasında eşit olarak mülkiyetlendirilmesi hususundaki ilk yasa teklifi, yine derneğimizce 1974 tarihinde TBMM'ne sunulmuştur.

   Kadın Sığınma Evlerinin açılması, kadınların da askere alınması, ev kadınlarına emeklilik hakkının sağlanması, aile planlaması ve (Eğitebileceğin kadar çocuk yap) sloganı ile cinsel eğitim, kadın polis yetiştirilmesi ve her karakola en az bir kadın polis konma teklifi derneğimizce yapılmış ve devam etmektedir.

   Derneğimizce yıllardan beri okuma-yazma kursları, biçki-dikiş kursları, kırsal kesimlerdeki ev kadınlarının ürettikleri el becerilerinin teşviki ve satımının sağlanarak kendilerine gelir getirmesinin sağlanması devam etmektedir.

   Tevhidi Tedrisat Kanununun uygulanması ve çağdaş eğitimin sağlanması, kuran kurslarının kapatılması ve Kıyafet Kanununun devletçe uygulanması ve dini kıyafetlerle gezenlerin cezalandırılması ve resmi nikâhtan evvel dini nikâhın yasak olmasına rağmen, tatbikatının önlenmesi ve yapanların cezai kovuşturmaya tabi olmaları için, hükümetler uyarılmaktadır.

   Derneğimiz 1990 yılından beri, Türkiye'de Kadın Haklarına yaptığı çalışma ve katkılarından dolayı bir kişiye şükran' plaketi vermektedir.

   Ayrıca, mahkemelerde haksız olarak kadınlar aleyhine verilen kararlar hakkında yerel mahkemeleri ve Yargıtayı uyarmakta, birçok kadınların hakkını aramaları için ücretsiz hukuki yardımlarda bulunmakta, okuma-yazma kursları ve el becerileri kursları ve biçki-dikiş kursları yapmakta ve kırsal kesimdeki kadınlarımızı Atatürk ilkeleri ve devrimleri hakkında aydınlatmaktadır.

   1995 yılında, Derneğin 41. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Liseler arasında, (Kadın Hakları ve Demokrasi) konulu kompozisyon yarışması yapmış ve çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlamıştır. 1.2.3'cüye parasal ödüller verilmiştir. Ayrıca burslu öğrencileri bulunmaktadır. 1954'de kurulan derneğimiz. 1962 yılında kamu yararı dernekler kapsamına alınmış olup, Kadın Dernekleri Federasyonu üyesidir. Birçok şubeleri olup, Amerika ve Japonya'daki kadın dernekleri ile irtibatlıdır. Derneğimiz BM tarafından İstanbul'da düzenlenen HABİTAT 2. Konferansına katılmış, Kadın Kozası çalışmalarına iştirak etmiş, ayrıca (Kadın Ressamlar) ve (Küm Sergisi) ve (Elbecerileri Sergisini) açmıştır.
   Derneğimiz, Atatürk ilkeleri ışığında çalışmalarını sürdürmektedir.
         
   Çalışmaları: Boşanma, ayrılık ve nafaka davalarında danışmanlık, hukuki yardım, kadınların haklarıyla ilgili her türlü konuda yardım, destek ve danışmanlık.
    Av.Gönül İşler-Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı
  
   Kadın Haklarını Koruma Derneği sağladığı yardımlardan faydalanmak ve derneğe üye olmak için,

  Adres: İstiklal Cad. Halep İş Merkezi Kat:7 Beyoğlu/ İstanbul
 Tel: 0212- 252 36 30 (Saat 14.00'dan sonra)

[Güncel ana sayfası ]