Güncel

Mucizevi Bir A.Ş.K.Öyküsü

Sürüden Ayrılmaya Hazır mısınız

AÇEV Birleşmiş Milletler de Kadına Yönelik Şiddeti Anlattı

Kadın Haklarında İlerleme Durdu

Hayykitap-Ayı Olmayan Ayı

Yüzlerce kadın şiddete karşı dansla ayaklandı

Işık ve Cam 2 Adlı Sergi

Dr. Beyin

Seda Diker-Aslında Ayrılık Yoktur

Otuz Yaşa Mektuplar

Zamane Aşkları

Kusursuz Mutluluğa Doğru- Bir İki Üç Sıçra

Kadın Festivali- Ümraniye de

18.İstanbul Caz Festivali

Kayıp Hazine

Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile

Super 8

Mutluyum, Devam Et-Happy Thank You More Please

Demir Kapılar-Iron Doors

Tehlikeli Yol-Route Irish

Mutlu Azınlık-Happy Few

Hanna

Tuzak-Wrecked

Geceler Bizim-We Are The Night

Ömrümüzden Bir Sene-Another Year

39. İstanbul Müzik Festivali 04-29 Haziran 2011

Gördüğüm En Güzel Kadın-The First Beautiful Thing

X-Men: Birinci Sınıf-X Men: First Class

250 Kursiyere Ücretsiz Eğitim

Gülseren Arslan-Teknolojiyi Modaya Dönüştürdü

Eylüldü Aşkım

Başlangıç-Inception

Yepyeni Bir Hayat-A Brand New Life

Deney-Splice

Son Hava Bükücü-The Last Airbender

B Planı-The Back-up Plan

Sihirbazın Çırağı-The Sorcerer s Apprentice

Sıradan İnsanlar- Ordinary People

Büyük Hata- Chloe

Gece ve Gündüz-Knight and Day

Müşteri- Cliente

Oyuncak Hikayesi 3

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma-The Twilight Saga: Eclipe

Yuva-Le Refuge- The Refuge

Ölüm Zili- Gosa: Piui Junggangosa- Death Bell

Örnek Aile -The Joneses

İşkence Okulu- Tormented

Paris ten Sevgilerle- From Paris with Love

Gezegen 51-Planet 51

OFF KARADENİZ Her yer vatan toprağı değil mi

     

  


4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un, özellikle kadınlarımızı ilgilendiren noktalarının değerli üyemiz phlegethon tarafından değerlendirilmesi

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un, özellikle kadınlarımızı ilgilendiren noktalarına kısaca değinmek istedim.
Bu kanun, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kalması durumunda yararlanabileceği bir yasal düzenlemedir.
 Özellikle, aile içi şiddete en fazla maruz kalan kadını korumaya yönelik bir düzenlemedir. Kanunun koruma kapsamına aldığı kişiler eş, çocuklar, aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri, mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birisidir.
 Kanunun koruma kapsamına aldığı kişilerden herhangi biri aile içi şiddete maruz kaldığında bizzat kendisinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi, meselenin özelliklerini dikkate alarak, kendiliğinden, yasada belirtilen birtakım tedbirlere hükmedebilir.
Mesela, kadın olan eş kocasından şiddet gördüğünde doğrudan Aile Mahkemesi Hâkimine başvurarak tedbir alınmasını isteyebilir. İsterse, doğrudan polise veya savcılığa da başvurabilir. Polise başvurması durumunda, polis hemen savcılığa durumu bildirecek, savcılık da derhal Aile Mahkemesi Hâkimine durumu bildirecektir.
 Aile Mahkemesi Hâkimi aşağıdaki bir veya birkaç tedbire birden veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere hükmedebilecektir.
 a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,
 b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,
c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,
ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,
d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,
 e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,
 f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması. Aile Mahkemesi Hâkimi bu tedbirlerden bir veya birkaçına birden en fazla 6 aylık bir süre için hükmedebilir.
 Tedbire hükmedilmesi durumunda, kusurlu olan ve aile içi şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine, tedbirlere aykırı davranması durumunda tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu ihtar edilir.
 Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

 Böylece kanun, mağdurların ekonomik olarak da mağdur olmaması için talep olmasa dahi nafakaya hükmedebilme yetkisini Hâkime tanımış olmaktadır.
 Buraya kadar her şey iyi ama alınan tedbirin uygulanması nasıl sağlanacak sorusu hemen aklımıza gelmektedir. Bunun için kanun, Cumhuriyet Başsavcılığını görevlendirmiştir. Gerçekten de, Aile Mahkemesi Hâkimi koruma kararına hükmettikten sonra, kararın bir örneğini Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.
 Savcılık koruma kararının uygulanmasını kolluk kuvvetleri marifetiyle takip eder. Koruma kararına uyulmaması halinde kolluk kuvvetleri, mağdurların şikâyetine gerek kalmadan, kendiliğinden soruşturma yaparak, soruşturma sonucu hazırladıkları belgeyi Cumhuriyet Başsavcılığına en kısa zamanda iletir.
Savcılık koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyi hakkına ceza davası açar. Ceza yargılaması sonucunda koruma kararına uymayanın suçu sabit olursa, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasına hükmedilir.
Burada önemli bir nokta da, koruma kararını ihlal eden hareket aynı zamanda başka bir suç da teşkil ediyorsa, o suçtan dolayı da ayrı ceza almasının mümkün olmasıdır.
 Mesela, karısına vuran eşe Aile Mahkemesi Hâkimi tarafından aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde bir koruma kararına hükmedilmişse ve fakat eş buna uymayarak tekrar karısına vurmuşsa hem koruma kararına uymadığı için 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, hem de karısına vurma fiili Türk Ceza Kanunu’ndaki kasten yaralama suçunu teşkil ettiğinden, bir de bundan dolayı ceza alması söz konusu olacaktır.

Bu konuda değerli üyemiz ada’nın yorumu
nikahsız olmasına rağmen birlikte yasamış eş lehine tazminat kararı varıldı...Yargıtay kararı onadı. kadınlarımız daha bilinçli olup haklarını aramalı sonuna kadar..

[Güncel ana sayfası ]